Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä: 

Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry
(Y-tunnus: 2050200-8)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: 

Puheenjohtaja:
Mikko Penttilä
050 – 072 5659

Sihteeri:
Sanna Eilu
040 – 593 0503
kkv.ursuk@gmail.com


3. Tietosuojavastaava: 

Yhdistyksellä ei ole erillistä tietosuojavastaavaa.

4. Rekisterin käyttötarkoitus:

Lähtökohtaisesti verkkosivuston tietoja kerätään kävijöiden tilastointiin sekä sivustolla on luotu yhdistyksen jäsenille suunnattu extranet -osio, jossa he voivat jakaa yhdistyksen toimintaan liittyviä materiaaleja, näkevät kalenteritietoja ja muuta yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Tilastointiin käytettäviä tietoja kerätään automaattisesti. Verkkosivujen kävijä voi haluttaessa kytkeä tämän osion pois. Kytkettäessä tilastointi pois päältä, verkkosivut eivät avaudu täysimääräisesti kävijälle.

Yhdistyksen jäsenille luodaan sitä mukaan käyttäjätunnuksia, kun he sitä itse pyytävät. Automaattista käyttäjätunnuksien luontia ei tehdä, vaan jokainen erikseen ilmoittautuu sivuston extranet -käyttäjäksi, jos haluaa.

6. Rekisterin tietosisältö:

Raportointiin käytettävät tiedot ovat anonymisoituja.

Extranet -sivuston käyttäjätunnustietoihin kerätään etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Muussa tapauksessa, henkilö tallentaa itsestään lisätietoja tai tallettaa haluamiansa tietoja palveluun. Extranetissa olevat kalenterimerkinnät voivat sisältää tapahtumajärjestäjien tietoja.

7. Tietojen säilytysaika:

Extranet -sivuston käyttäjätiedot ovat niin kauan voimassa, kun henkilö on seuran jäsen tai hän haluaa tunnuksen erikseen poistettavan. Muussa tapaukessa, tunnus poistuu automaattisesti 5 -vuoden käyttämättömyyden jälkeen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet:

Sivusto käyttää Google Analytics sekä Google Console -tilastointijärjestelmät.
– Tiedot hankitaan henkilöltä itseltään tai tilastointitarkoitukseen käytettävät tiedot tulevat päätelaitteen tiedoista.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Europan talousalueen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö:

Sivusto käyttää evästeitä. Kieltäytyessä, evästeet kytketään pois päältä. Kieltäytyminen saattaa rajoittaa sivuston käyttöä tai sen käytettävyyttä.

11. Rekisterin suojaus:

Sivuston järjestelmän ajantasaisuus huolehditaan itse sivuston, sivuston ulkoasun ja lisäosien päivittämisellä. Sivuston selailu on suojattu 256 bittisellä SSL -salauksella (https://).

Sivuston palvelimen ja siihen liittyvistä suojaus- ja ylläpitotoimista huolehtii palveluntarjoaja.

12. Automaattinen päätöksenteko:

Tietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröidyn oikeudet:

Henkilöillä on oikeus tarkistaa rekisteristä itseään koskevat tiedot ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Lisäksi henkilöllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.